Formål med foreningen Corporate Travel Denmark (COTRA)
Formål

Foreningens formål er at sikre de bedst mulige vilkår for rejseaktive virksomheder i Vestdanmark gennem: 

• at deltage i den samfundsmæssige debat om udviklingen i den trafikale infrastruktur i Vestdanmark, 

• at udbrede kendskabet til og dialogen med de lufthavne og flyselskaber, der har Vestdanmark som primær interesseområde, 

• at virke for en styrkelse af vidensdeling på emner relateret til administration og indkøb af forretningsrejser.

Foreningen vil søge sit formål opnået ved: 

• at foreningen går i aktiv dialog med lufthavne og operatører med henblik på at stimulere det samlede udbud af flysæder fra Vestdanmark, 

• at medlemsvirksomhederne stiller viden og erfaringsmateriale til rådighed for lufthavne og operatører med henblik på at fastholde og tiltrække ny luftfartstrafik til regionen, 

• at medlemmerne løbende bliver orienteret om produktnyheder, markedsudvikling fra markedsaktørerne og sekretariatet, 

• at medlemmerne gennem sekretariatet informerer hinanden om relevante iagttagelser, produktnyheder, ændret praksis m.v., der kan have generel interesse, 

• at foreningen forestår driften af en hjemmeside, der skal synliggøre foreningens virke og interesser, 

• at der generelt skabes aktiviteter og vidensdeling, så medlemmerne i det daglige arbejde kan gennemføre en effektiv, rationel og kompetent administration og indkøb af forretningsrejser.
© Cotra - Corporate Travel Denmark Majsmarken 1 DK-9500 Hobro Tel: +45 70 20 35 15 Fax: +45 96 40 15 20 info@cotra.dk